Produkcia   

Výroba krmív

Spoločnosť prevádzkuje vlastnú výrobňu krmív vo Veľkom Mederi, ktorá zásobuje všetky naše farmy kvalitným krmivom pre ošípané a zabezpečuje, aby sa sušenie, čistenie a uskladňovanie našich plodín uskutočňovalo bezpečným a chráneným spôsobom. Aktuálna kapacita výrobňe VKZ je 3 600 t/mesiac a momentálne sme schopní uskladniť 55 000 t obilia.

Všetky zložky krmiva sa pred použitím testujú, aby sa zabezpečili požiadavky vysokej kvality. Testy sa vykonávajú v našom vlastnom laboratóriu aj v externých laboratóriách.

GALERIA: Fotky z našej výrobne kŕmnych zmesí a skladov