Výroba krmív

Veľkokapacitná výrobňa kŕmnych zmesí

Naša výrobňa krmív sa nachádza na okraji mesta Veľký Meder. Jej nové priestory nám umožňujú priamo v areáli, aby sme každý mesiac vyrobili 4 500 ton kvalitného krmiva pre naše ošípané. Umožňuje nám tiež vysušiť, vyčistiť a bezpečne uskladniť zvyšné plodiny, až kým nie sú spotrebované.

Všetky komponenty sú testované pred zberom, počas zberu a aj po zbere, čo je zárukou toho, že na sklad prijímame iba plodiny spĺňajúce naše vysoké požiadavky na kvalitu. Tieto testy sú vykonávané predovšetkým v našom vlastnom laboratóriu.

V súčasnosti sme schopní uskladniť 55 000 ton obilia a 18 000 ton mokrej kukurice, čo zodpovedá množstvu, ktoré potrebujeme na celoročnú spotrebu kvalitného krmiva.

GALERIA:  Fotky z našej výrobne kŕmnych zmesí a skladov