Rastlinná výroba

11 221 hektárov kvalitnej kukurice, pšenice, jačmeňa a repky

Naše polia sa nachádzajú v okresoch Dunajská Streda, Komárno, Šaľa a Galanta, kde je pôda čierna a podnebie suché. Hlavnými plodinami sú kukurica, pšenica, jačmeň a repka, ale pestujeme aj sóju a rôzne špeciálne plodiny.

550 hektárov našej pôdy sa obhospodaruje ekologicky. Zvyšok je obhospodarovaný konvenčne a využíva sa predovšetkým na produkciu obilia pre našu výrobňu krmív. Olejniny ako repka a sója sú predávané primárne miestnym obchodníkom, aby sme znížili emisie z prepravy.

Viac ako 55 000 ton kvalitných plodín ročne je zárukou toho, že našim ošípaným dokážeme ponúknuť to najlepšie krmivo. Kým z chovu ošípaných získame hnojovicu, ktorá sa využíva ako organické hnojivo na našich poliach.

GALERIA: Fotky z našej rastlinnej výroby