Predaj ošípaných

Plnenie požiadaviek domáceho dopytu

Naše ošípané sa predávajú na rôzne bitúnky v strednej Európe. Zameriavame sa však predovšetkým na domáci trh. Čo sa nepredá na domácom trhu, následne putuje na blízky maďarský trh.

Slovenská a maďarská kuchyňa je vo veľkej miere založená na jedlách pripravovaných z bravčového mäsa, preto majú tieto krajiny neustálu potrebu kvalitného bravčového mäsa. Spoločnosť DSA túto potrebu uspokojuje a na oba trhy dodáva veľké množstvá chudého a čerstvého bravčového mäsa.

Vzhľadom na prípadné budúce výzvy s dodávkou a rôzne nepredvídateľné udalosti považujeme za dôležitú úlohu prispieť predovšetkým k domácej sebestačnosti. Preto je slovenský trh pre nás vždy primárny. V súčasnosti naša produkcia predstavuje 30 % z celkového množstva slovenských ošípaných.

Afrického moru ošípaných (AMO)

Keďže sme veľkým dodávateľom bravčového mäsa, venujeme veľkú pozornosť všetkým európskym ohniskám vírusového ochorenia AMO.

Ľudia nie sú na toto ochorenie náchylní, ale pre domáce ošípané a diviaky je AMO často smrteľný, keďže proti tomuto ochoreniu neexistujú žiadne vakcíny ani lieky. Vypuknutie choroby preto môže mať v zasiahnutých krajinách závažné sociálno-ekonomické dôsledky.

Africký mor ošípaných bol na Slovensku prvý krát potvrdený 25. júla 2019 v chove domácich ošípaných v obci Strážne, okr. Trebišov. O niečo neskôr, 12. augusta bola potvrdená a zverejnená aj prvá informácia o výskyte nákazy u diviaka, uloveného v rovnakom okrese. Odvtedy sa choroba rozšírila aj do ďalších okresov a neustále sa ďalej šíri v regiónoch s vysokou denzitou diviačej zvery.

DSA vyvíja veľké úsilie o zastavenie šírenia AMO. Spoločnosť ročne alokuje 500 000 eur do biologickej bezpečnosti svojich fariem. Úzko spolupracujeme s miestnymi úradnými a poľovnými združeniami s cieľom zabrániť šíreniu AMO. DSA kompenzuje lov diviačej zvery nad rámec štátnej kompenzácie miestnym poľovníckym združeniam.

Podrobnejšie informácie o domácej situácii týkajúcej sa AMO nájdete na stránke Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR.

Kontakt

Póda László
laszlo.poda@dsa.sk
+421911 107 763

Bagyanszká Monika
monika.bagyanszky@dsa.sk
+421904 398 949