Trh   

Obchodný kódex

Náš spôsob podnikania je vždy transparentný. Predajné a nákupné rozhodnutia vždy prijímame na základe výberového konania.  

Našim podnikateľským cieľom je uspokojovať dopyt po našich výrobkoch na slovenskom trhu.  

DSA je spoľahlivým partnerom, viac ako 80% našich podnikateľských činností sa zakladá na dlhodobých vzťahoch.  

Zásadne nevyužívame žiadne neverejné informácií k osobnému prospechu. 

Prísne zakazujeme realizovať akýkoľvek vnútorný obchod k osobnému prospechu.

Neprijímame žiadne materiálne ani finančné dary, láskavosti ani iné výhody a našim obchodným partnerom odporúčame, aby sa vyhýbali týmto formám budovania vzťahov.