Etický kódex

Transparentnosť a spoľahlivosť

V spoločnosti Dan-Slovakia Agrar, a.s. sme hrdí na to, že sme spoľahlivým obchodným partnerom, ktorý sa k ostatným správa vždy dôstojne a s rešpektom.

Viac ako 80 % našich obchodov je založených na dlhodobých, vzájomne dôverných a transparentných vzťahoch.

Prísne zakazujeme prijímanie akýchkoľvek darov zamestnancom a akékoľvek vedľajšie obchody s cieľom osobného zisku.

Naše rozhodnutia o predaji a kúpe sú vždy založené na výsledkoch tendrov a nikdy nezneužívame závažné súkromné informácie na dosiahnutie osobného alebo firemného zisku.

Naším cieľom je dodávať na slovenský trh požadované množstvo bravčového mäsa v požadovanej kvalite bez porušenia nášho obchodného kódexu.