Poslanie a vízia

Poslanie

Dodávame na európsky trh poľnohospodárske komodity najvyššej kvality vyrobené vo vysoko efektívnych a nákladovo efektívnych podnikateľských útvaroch. 
Prostredníctvom využívania moderných technológií a najlepších dostupných metód a techník je naším cieľom chrániť prírodné prostredie pri súčasnom zachovaní a zlepšovaní dobrých životných podmienok zvierat a vytváraní bezpečného, stabilného a motivujúceho pracovného prostredia pre našich zamestnancov.

Vízia

Byť lídrom na trhu v oblasti kvality, efektívnosti a ziskovosti. 
Zaviesť štandardy pre osobný aj pracovný rozvoj, starostlivosť o životné prostredie a dobré životné podmienky zvierat v slovenskom poľnohospodárstve.
Byť najsilnejšou značkou v poľnohospodárskej prvovýrobe na Slovensku.