Poslanie a vízia

Poslanie

Európsky trh zásobujeme najlepšími poľnohospodárskymi surovinami, ktoré sú vyrábané mimoriadne účinnými a nákladovo efektívnymi obchodnými jednotkami.

Naším cieľom je chrániť životné prostredie využívaním moderných technológií a nových techník, pričom zachovávame a zlepšujeme životné podmienky zvierat, vytvárame tiež bezpečné, stabilné a motivujúce pracovné prostredie pre našich zamestnancov.

Vízia

Mať vedúce postavenie na trhu v oblasti kvality, efektívnosti a ziskovosti.

Nasadiť latku vysoko v oblasti osobného rozvoja zamestnancov, spokojnosti s prácou, v oblasti ochrany životného prostredia a blahobytu zvierat v slovenskom poľnohospodárstve.

Byť najsilnejšou značkou v oblasti prvovýroby na Slovensku.