História  

Míľniky DSA

Základy dnešného podniku Dan-Slovakia Agrar, a.s. boli položené v roku 2001, keď sa začala rekonštrukcia jedného chátrajúceho štátneho podniku z roku 1949. Za posledných 20 rokov sa spoločnosť rozrástla z 900 dojných kráv a 2 400 hektárov pôdy na súčasných 8 900 hektárov pôdy a 10 500 prasníc a pripustených prasničiek. Vďaka tomu sa spoločnosť Dan-Slovakia Agrar, a.s. stala jednou z najväčších poľnohospodárskych spoločností na Slovensku.

 • 1949 – V Československu bola založená poľnohospodárska spoločnosť Štátny majetok. Bola v štátnom vlastníctve a k jej vzniku prispela pozemková reforma a konfiškácia pôdy predchádzajúcich vlastníkov.
 • 1995 – Časť spoločnosti Štátny majetok bola privatizovaná spoločnosťou VM Agromed a.s.
 • 2001 – Spoločnosť VM Agromed sa dostala do bankrotu a jej časť bola vyčlenená do novej spoločnosti Farma VM a.s., ktorú kúpila spoločnosť Slovakia Invest A/S. V čase kúpy mala spoločnosť VM Agromed 900 dojných kráv, 2 400 hektárov pôdy a 3 prázdne farmy na chov ošípaných. Čoskoro sa názov zmenil z VM Agromed na Dan-Slovakia Agrar a začala sa nová cesta.
 • 2002-3 – V nasledujúcich rokoch boli farmy ošípaných renovované. Maštale na farme Nagy Dűr sa rozrástli na 3 000 prasníc a pripustených prasničiek, maštale na farme Vrbina sa rozrástli na 12 000 odstavčiat a maštale v Dolnom Štále na 20 000 jatočných ošípaných. Na farme Nový Dvor pribudla nová dojáreň a 1 300 dojných kráv. Spoločnosť sa tiež rozšírila o susedné hospodárstvo v Dolnom Bare s 1200 hektármi ornej pôdy.
 • 2005 – Získanie 640 hektárov pôdy v obci Smolenická Nová Ves.
 • 2010 – Kúpa susednej farmy v Kútnikoch s 1300 hektármi pôdy.
 • 2010-11 – Produkcia mlieka sa ďalej rozšírila na 1 800 dojných kráv. Zväčšili sa aj farmy ošípaných, ktorých veľkosť sa viac ako zdvojnásobila. Maštale na farme Nagy Dűr sa rozšírili z 3 000 prasníc a pripustených prasničiek na 6 700 a maštale na farme Vrbina z 12 000 odstavčiat sa rozrástli na 32 000.
 • 2014 – V roku 2014 sme ukončili výrobu mlieka a ďalej sme sa špecializovali na chov ošípaných a rastlinnú výrobu. V obci Veľké Kosihy sme realizovali nový projekt na zelenej lúke pre 23 000 jatočných ošípaných.
 • 2016 – O dva roky neskôr bola farma Vrbina rozšírená na 45 000 odstavčiat. Zároveň sme zvýšili kapacitu výrobne kŕmnych zmesí a skladovacích kapacít, aby sme udržali výrobu krmív na úrovni rastúceho počtu ošípaných.
 • 2017 – Farmu Nagy Dűr sme rozšírili na 7950 prasníc a pripustených prasničiek. Ďalej sme rozšírili rastlinnú výrobu o 1100 hektárov ornej pôdy.
 • 2018 – S cieľom podporovať miestne komunity sme založili Nadáciu DSA.
 • 2020 – Maštale na farme Nagy Dűr boli rozšírené na 8 900 prasníc a 1 600 pripustených prasničiek. Zakúpili sme ďalšie hospodárstvo disponujúce s 830 hektármi ornej pôdy.

GALERIA: Fotky od založenia spoločnosti v roku 1949 po súčasnosť