História  

Hlavné míľniky v histórii firmy

 • 1949 – Vznik podniku „Štátny majetok“
 • 1996 – Privatizácia podniku VM Agromed
 • 2001 – Vstup spoločnosti Slovakia Invest A/S (dnes Dan-Slovakia Agrar A/S) do jestvujúceho podniku a založenie spoločnosti Dan-Slovakia Agrar, a. s.
 • 2002 – Začiatok rozsiahlej modernizácie všetkých divízií podniku a realizácia ďalších akvizícií
 • 2005 – Zmena manažmentu spoločnosti
 • 2011 – Začiatok rozšírenia kapacity výroby
 • 2014 – Otvorenie novej farmy na chov ošípaných vo Veľkých Kosihách a zrušenie mliečnej výroby
 • 2016 – Rozšírenie farmy odstavčiat na 45 000 ks miest
  Rozšírenie VKZ o jeden hangár s kapacitou 10 000 t obilia a ďalšej linky VKZ
 • 2017 – Rozšírenie farmy Nagy Dűr na 7950 ks prasníc
  Akvizícia spoločnosti Agricola, s.r.o. Šoporňa
  Rozšírenie rastlinnej výroby na 7500 ha OP
 • 2018 – Plán výstavby farmy Malá Belá
  Prekladacie miesto pre ošípané

GALERIA: Fotky od založenia spoločnosti v roku 1949 po súčasnosť