Kontaktujte nás

Dan-Slovakia Agrar, a.s. (DSA)

Nový Dvor
932 01 Veľký Meder
Slovakia

Phone:
 +421 (0) 31 590 34 11
E-mail: mail@dsa.sk

IČO: 36240729
IČ DPH (VAT): SK2020199973


Predseda predstavenstva: Mogens Hansen

Podpredsedníčka predstavenstva: Mgr. Andrea Németh

E-mailová adresa: protispolocenskacinnost@dsa.sk bola zriadena v súlade so zákonom č. 307/2014 o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).