CSR 

Miestna komunita

Byť jednou z najväčších spoločností v regióne prináša so sebou aj veľkú zodpovednosť. Preto sa v spoločnosti Dan-Slovakia Agrar, a.s. snažíme neustále podporovať a obohacovať komunity, ktorých sme súčasťou.

Kidzone

V spolupráci s miestnymi školami a ďalšími partnermi sme prostredníctvom dobre organizovaného mládežníckeho klubu vytvorili deťom z regiónu priestor pre zábavu a kvalitné s náučné trávenie voľného času. V Kidzone presadzujeme a vedieme deti k základným hodnotám ako sú solidárnosť, pomoc druhým, spolupatričnosť a iné.

Každý rok si približne 200 detí môže užívať bezplatný prístup k zaujímavým mimoškolským aktivitám, výletom, letným táborom, vianočným koncertom, rodinným dňom a ďalším zaujímavým aktivitám. Organizujeme tiež semináre pre rodičov a pedagogický personál na užitočné témy ako napríklad  najefektívnejšie metódy učenia sa.

DSA Nadácia

Prostredníctvom DSA Nadácie sa zapájame do života našich komunít aj podporou miestnych futbalových tímov, rôznych športových klubov, mestských a obecných podujatí a iných kultúrnych podujatí.

Spolupracujeme popritom aj s miestnymi základnými a strednými poľnohospodárskymi školami s cieľom ďalšieho vzdelávania mladej generácie, aby aj týmto spôsobom mala možnosť spoznať moderné poľnohospodárstvo.

Organizujeme školenia a exkurzie pre školy, kde študenti majú možnosť spoznať ako funguje moderné poľnohospodárstvo  a aktívne sa podieľame na tom, aby sme prispievali k vzdelávacím programom slovenských i maďarských poľnohospodárskych univerzít.

Nadácia podporuje tiež rôzne zdravotnícke zariadenia, napríklad miestnej nemocnici poskytuje nové vybavenie a životne dôležité pomôcky.

Nie je nám ľahostajná ani téma chudoby. Každoročne v spolupráci s miestnou samosprávou podporíme rodiny, ktoré sú v núdzi. Cítime povinnosť pomáhať menej solventným rodinám a naplnenie tohto poslania je nám potešením.

Naša spoločnosť ďalej pomáha miestnym samosprávam pri odpratávaní snehu, odvoze odpadu, nakladaní a prevoze nadrozmerného tovaru atď. Požičiavame stroje a bezplatne vykonávame rôzne servisné práce.

Ako žiadať podporu pre svoje iniciatívy

DSA Nadácia podporuje projekty, ktoré sa vzťahujú predovšetkým na:

  • deti a mládež,
  • vzdelávanie a rozvoj talentu,
  • zdravotníctvo,
  • miestne podujatia, šport a rôzne kultúrne iniciatívy,
  • ochranu životného prostredia.

Ak máte projekt, ktorý zodpovedá našim prioritným oblastiam, prosím, vyplňte nižšie uvedený formulár:

Žiadosť o podporu

Prosíme Vás, aby ste žiadosť odovzdali osobne na recepcii spoločnosti DSA, alebo ju poslali na adresu nadacia@dsa.sk. Žiadosti sú posudzované priebežne.