CSR 

Environmentálna politika

DSA sa zaväzuje chrániť životné prostredie. Spoločnosť sa snaží prejavovať spoločenskú zodpovednosť v podnikaní dodržiavaním príslušných zákonných predpisov a požiadaviek v oblasti ochrany životného prostredia. Vytvárame, realizujeme a pravidelne kontrolujeme uplatňovanie princípov dobrej environmentálnej praxe.

Biologická bezpečnosť

Na Slovensku v súčasnosti nehrozia obávané choroby ako epidemická hnačka ošípaných (PEDV) či africký mor ošípaných (ASFV). Je preto povinnosťou všetkých chovateľov ošípaných urobiť všetko čo je v ich silách v záujme toho, aby sa zabránilo infekcii a následnému rozšíreniu týchto chorôb.
V DSA zamestnávame špecializovaného kontrolóra biologickej bezpečnosti, ktorý vykonáva priebežné monitorovanie, dohliada nad činnosťou zamestnancov a zlepšuje našu biologickú bezpečnosť.
Tieto prísne pravidlá biologickej bezpečnosti nie sú prevenciou len pre spoločnosť DSA, ale zároveň prispievajú aj k zabezpečeniu toho, aby na Slovensku ani naďalej nehrozili obávané choroby a aby si Slovensko zachovalo svoje postavenie popredného vývozcu ošípaných.

Dobré životné podmienky zvierat

Naše zariadenia pre ošípané spĺňajú právne predpisy Slovenskej republiky aj Európskej únie v oblasti zabezpečenia dobrých životných podmienok zvierat. Naši zamestnanci sú vyškolení v oblasti zabezpečovania potrieb a znalosti správania zvierat. Máme dvoch veterinárnych lekárov na plný úväzok, ktorí zvieratá sústavne sledujú a starajú sa o ich zdravie.
Zvieratá sa prepravujú v moderných dopravných prostriedkoch, ktoré sú vybavené klimatizáciou a napájacím systémom a poskytujú zvieratám maximálny komfort počas prepravy s cieľom eliminovať stres zvierat.