Produkcia  

Chov ošípaných

Stádo prasníc sa nachádza v osade Nagy Dür, kde máme 8 500 prasníc a ďalších 2 500 prasničiek a mladých prasničiek. Stádo je založené na báze produkčného systému Danbred. Vďaka častému dovozu nového genetického materiálu z vlastnej prísne kontrolovanej produkcie mladých prasničiek a vďaka vysoko kvalifikovanému riadeniu chovu sa DSA dostalo na absolútnu špičku primárnej produkcie ošípaných v Európe.

Po odstavení sú prasiatka umiestnené v špičkových moderných klimatizovaných stajniach na prasacej farme vo Vrbine. Najmenšie prasiatka sa tu umiestňujú do špeciálnych „ohrádok pre odstavčatá“, ostatné sa umiestňujú do špičkových moderných klimatizovaných ohrád. Po 7 týždňoch sa ošípané predávajú alebo prepravujú do jednej z našich dvoch výkrmových fariem.

Prevádzkujeme 2 výkrmové farmy, jednu v Dolnom Štále s kapacitou 21 100 kusov. Táto farma je v prevádzke od roku 2003. Druhá výkrmová farma bola postavená vo Veľkých Kosihách v roku 2014 a má kapacitu 23 000 kusov.

GALERIA: Fotky z našej farmy prasníc

GALERIA: Fotky z našej farmy odstavčiat

GALERIA: Fotky z našej farmy