Chov ošípaných

Jedinečná genetika a moderné zariadenia

Naše stádo sa zakladá na jedinečnej genetike Danbred Genetics, ktorá zabezpečuje vysokú plodnosť, veľké vrhy robustných a životaschopných prasiat, vynikajúcu konverziu krmiva, nízke jatočné straty a vysoký pomer mäsa. Používame najnovšiu genetiku a pokračujeme v prísne kontrolovanej produkcii mladých prasničiek.

Chov na farme Nagy Dűr pozostáva z 8 900 prasníc a 1 600 pripustených prasničiek. Ciciaky sa po dosiahnutí 7 kg váhy odstavia a prepravia na farmu odstavčiat vo Vrbine. Po siedmich týždňoch odstavčatá predáme, alebo prevezieme na jednu z našich výkrmových fariem.

Výkrmňa v Dolnom Štále je v prevádzke od roku 2003 a stará sa o chov približne 18 000 ošípaných, zatiaľ čo výkrmňa v obci Veľké Kosihy bola vybudovaná v roku 2014 a má kapacitu pre 23 000 ošípaných.

Všetky zariadenia sú dobre udržiavané a spĺňajú prísne európske normy vzťahujúce sa na dobré životné podmienky zvierat, ochranu životného prostredia a biologickú bezpečnosť.

GALERIA: Fotky z našej farmy