Aktuality 

O aktualitách sa viac dozviete na našej Facebook stránke 

DSA deň

7. júna 2018 sa konal teraz už tretí krát v histórii firmy DSA deň, ktorý bol plný zábavy, jedla a dobrej nálady. Všetci zamestnanci mali možnosť stráviť spolu jedno poobedie a spolu sa zabaviť. Na úvod DSA dňa sme mali možnosť vypočuť si predsedu predstavenstva Mogensa Hansena, ktorý vo svojej prezentácii vyhodnotil činnosť jednotlivých oddelení za uplynulé mesiace a predstavil naše ciele do budúcnosti. Po prezentácii sme si vychutnali spoločný obed a začali sa teambulidingové aktivity vo forme zábavných hier, kde súťažilo viacero tímov. Počas súťaže vo varení leča sme mali možnosť pozrieť si predstavenie miestnych silákov. Na záver sa vyhodnotili súťaže a vyhlásili víťazi, ktorí boli odmenení hodnotnými výhrami.