Vitajte v Dan-Slovakia Agrar, a.s.

S počtom viac ako 10 500 prasníc a pripustených prasničiek a s viac ako 11 221 hektárov obhospodarovanej pôdy patríme medzi najväčšie poľnohospodárske spoločnosti na Slovensku.

Toto označenie však so sebou prináša aj veľkú zodpovednosť. Preto sa snažíme o to, aby sme riadili úspešnú a zodpovednú spoločnosť, ktorá kladie veľký dôraz na rozvoj miestnych komunít, ochranu životného prostredia a podporu svojich zamestnancov.

V spoločnosti Dan-Slovakia Agrar, a.s. pestujeme predovšetkým kukuricu, pšenicu, jačmeň, sóju a repku. Väčšinu našich produktov spracúvame na kvalitné krmivo vo vlastnej výrobni krmív a využívame ich na našich farmách ošípaných. Zvyšnú časť predávame miestnym partnerom.

Viac ako 380 000 odstavčiat a jatočných ošípaných z našej produkcie predávame tiež primárne na miestnom trhu. Chováme ich krmivom pre ošípané z vlastnej výroby a všetku vyprodukovanú hnojovicu využívame ako cenné organické hnojivo predovšetkým na našich poliach.

Na toto obehové poľnohospodárstvo sme hrdí a snažíme sa o vytvorenie ešte udržateľnejšej spoločnosti v nasledujúcich rokoch.

 Naša spoločnosť v číslach 

  • 245 zamestnancov
  • 10 500 prasníc a pripustených prasničiek
  • 380 000 odstavčiat a jatočných ošípaných
  • 11 221 ha pôdy
  • 1 výrobňa kŕmnych zmesí
  • 10 fariem