Vitajte v Dan-Slovakia Agrar

S počtom viac ako 10 500 prasníc a gravidných prasničiek a s viac ako 8 700 hektárov rastlinnej výroby patríme medzi najväčšie poľnohospodárske spoločnosti na Slovensku.
Takéto označenie však prichádza s veľkou zodpovednosťou. Z tohto dôvodu sa snažíme o to, aby sme riadili úspešnú a zodpovednú spoločnosť, ktorá kladie veľký dôraz na obohacovanie miestnych komunít, ochranu životného prostredia a podporu svojich zamestnancov.
V spoločnosti Dan-Slovakia Agrar pestujeme kukuricu, pšenicu, jačmeň, sóju a repku. Väčšinu našich produktov spracúvame na kvalitné krmivo vo vlastnej výrobni krmív a využívame ich na vlastných farmách ošípaných. Zvyšnú časť predávame miestnym partnerom.
Viac ako 350 000 prasiat a jatočných ošípaných z našej produkcie predávame tiež primárne na miestnom trhu. Chováme ich krmivom pre ošípané z vlastnej výroby a všetok vyprodukovaný hnoj využívame ako cenné organické hnojivo na našich poliach.
Na toto obehové hospodárstvo sme hrdí a s radosťou očakávame vytvorenie ešte udržateľnejšej spoločnosti v nasledujúcich rokoch.

Zistiť viac
Kútik čísel
  • 200 zamestnancov
  • 10 500 prasníc a gravidných prasničiek
  • 200 000 prasiat predaných za rok
  • 160 000 jatočných ošípaných predaných za rok
  • 8 700 ha pôdy
  • 1 výrobňa krmív
  • 10 fariem

Fakty:  

– Pôsobíme na juhozápadnom Slovensku
– Vysoko efektívny chov ošípaných
– Pestovanie plodín špičkovej kvality
– 200 zamestnancov
– Vlastná výrobňa krmív
– Bohatý systém benefitov
– Možnosť kariérneho rastu