INFORMÁCIÓK A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁRÓL A DAN-SLOVAKIA AGRAR CSOPORTON BELÜ

az Európai Parlament és Tanács 2016/679 rendeletének 13. és 14. cikkei szerint, melyek a természetes személyek személyes adatainak feldolgozásának biztonságáról és e adatok szabad áramlásáról szólnak, és amely érvenyteleníti a 95/46/ES rendeletet (továbbiakban csak „GDPR“)

Ennek az információnak a célja az, hogy leírja, miképp dolgozza fel a Dan-Slovakia Agrar, a.s. (rt.) vállalat, székhelye 932 01 Veľký Meder, Nový Dvor, Szlovák Köztársaság, azonosító szám: 36 240 729, bejegyezve a Nagyszombati járásbíróság Kereskedelmi nyilvántartásában, különítmény: Sa, kiegészítés sz. 10177/T és kisebb vállalatok, melyek a DAN-SLOVAKIA AGRAR vállalathoz tartoznak, és melyek ennek a dokumentum X részében vannak feltűntetve (továbbiakban csak „Dan-Slovakia Agrar“/adatkezelő) az érintett személyek személyes adatait, és azt, mik a jogaik a GDPR alapján.

Ez az információ nem érinti a jogi személyek személyes adatait, beleértve a címet, jogi formát és a jogi személyek elérhetőségeit.

Ön azáltal, hogy személyes adatait hivatali szinten feldolgozzák, érintett, tehát olyan személy, akinek az őt érintő személyes adatait feldolgozzák.

Az Ön adatait csak akkor dolgozzuk fel az Ön beleegyezése nélkül, ha az érvényben lévő jogi előírások lehetővé teszik azt. Személyes adatait, melyeket Ön szerződésben, specifikus előírásból vagy jogos érdekből megad, kötelező megadnia, különben nem leszünk képesek teljesíteni sem az Ön, sem a mi, egy bizonyos célhoz meghatározott kötelességeinket.

Személyes adatait az Ön beleegyezése nélkül csak a következő jogi alapokon dolgozhatjuk fel:

SZEMÉLYI ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK CÉLJA JOGI ALAP
Beérkező és kimenő levelek jegyzőkönyvének vezetése. GDPR 6. cikk, 1. bekezdés c) pontja – jogi kötelességek teljesítése 395/2002 sz. törvény a tárolásról és nyilvántartásról és valamennyi olyan törvény betartásáról, melyek későbbi előírásokban vannak kifejtve
A GDPR-ban meghatározott célok teljesítésének szempontjából nélkülözhetetlen személyes adatok iktatása, főleg az érintett személyek jogainak intézésére és iktatására és a biztonsági incidensek iktatására. GDPR 6. c., 1. bek. c) pontja – az adatok nélkülözhetetlenek a jogi kötelességek teljesítéséhez a jogos érdek végrehajtásával együtt a GDPR 6. c., 1. bek. f) pontja szerint Az adatkezelő jogos érdeke az iktatásra és a GDPR-rel összhangban való eljárás az érintett személyek jogainak teljesítésére és az érintett személyek megfelelő elvárásainak érvényesítésére
Az adatkezelő hálózati és más biztonságának biztosítása a feldolgozott adatok védelmére GDPR 6. c., 1. bek. f) pontja – az adatkezelés az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges jogos érdek a hálózati és IT biztonság bebiztosítására
Azon jogok és kötelességek teljesítése, melyek a szállítókat és vásárlókat érintő szerződési kapcsolatokból erednek. GDPR 6. c., 1. bek. f) pontja – az adatkezelés az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges jogos érdek a kapcsolattartó személyek személyes adatainak feldolgozására és a kommunikációra a szállítói-vevői kapcsolatokban
Azon kötelességek teljesítése, melyek könyvelői előírásokból erednek, könyvelési ügyvezetés, könyvelési iratok vezetése GDPR 6. c., 1. bek. c) pontja – az adatkezelés a jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges GDPR 6. c., 1. bek. f) pontja – az adatkezelés az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges jogos érdek vállalkozók csoportjainak a személyes adatok átvitelére adminisztratív célból
Földbirtokok és (mezőgazdasági) földbirtokok tulajdonosainak iktatása a mezőgazdasági föld bérlésével kapcsolatban (bérleti szerződések létrehozása és iktatása, a föld bérleti díjának fizetése). GDPR 6. c., 1. bek. b) pontja – az adatkezelés szükséges a szerződési és szerződés előtti kapcsolatok teljesítéséhez GDPR 6. c., 1. bek. f) pontja – az adatkezelés az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges jogos érdek vállalkozók csoportjainak a személyes adatok átvitelére adminisztratív célból az adatkezelő jogos érdeke a szerződési kapcsolatok teljesítésére a földtulajdonosokkal és az ő jogos képviselőik megfelelő ezzel kapcsolatos elvárásainak teljesítése
Földbirtokok és a földbirtokok tulajdonosainak iktatása a vételi szerződések lezárásának és  teljesítésének céljából. GDPR 6. c., 1. bek. b) pontja – az adatkezelés szükséges a szerződési és szerződés előtti kapcsolatok teljesítéséhez GDPR 6. c., 1. bek. f) pontja – az adatkezelés az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges jogos érdek vállalkozók csoportjainak a személyes adatok átvitelére adminisztratív célból az adatkezelő jogos érdeke a szerződési kapcsolatok teljesítésére a földtulajdonosokkal / földbirtokok érdeklődőivel és az ő jogos képviselőik megfelelő ezzel kapcsolatos elvárásainak teljesítése
Az adatkezelő potenciális alkalmazottainak iktatása. GDPR 6. c., 1. bek. b) pontja – az adatkezelés szükséges a szerződés előtti kapcsolatok teljesítéséhez GDPR 6. c., 1. bek. a) pontja – beleegyezés a személyes adatok kezelésébe a jövőbeli megszólítás esetére (jövőbeli megszólításhoz)
A közrend, biztonság és közegészség védelme, bűncselekmények felfedése, az adatkezelő alkalmazottainak és/vagy harmadik fél vagyonának, életének és egészségének védelme, és ezzel kapcsolatosan a biztonsági eljárások betartásának ellenőrzése is – biosecurity a farmon. GDPR 6. c., 1. bek. f) pontja – az adatkezelés az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges az adatkezelő és harmadik fél jogos érdeke saját vagyonuknak bebiztosítára, és az alkalmazottak, illetve egyéb az objektumba belépő személyek biztonságának, életének és egészségének biztosítására, az AMO elleni intézkedések következetes betartására
Kommunikációs csatornák létrehozása és vezetése esetleges tudakozásra és kommunikációra az érintettekkel rajongói oldalak és szociális hálózatok keretein belül. GDPR 6. c., 1. bek. b) pontja – az adatkezelés szükséges a szerződés előtti kapcsolatok teljesítéséhez GDPR 6. c., 1. bek. f) pontja – az adatkezelés az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges az adatkezelő jogos érdeke a klienssel való kommunikációra, az ő elérésére és a vele való törődésre
Alapvető cookie-k használata a weboldal működésének biztosítása céljából. GDPR 6. c., 1. bek. f) pontja – az adatkezelés az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges az adatkezelő jogos érdeke a weboldal működésének biztosítására és a weboldal teljesítményének javítására, ami a látogató érdeke is, amikor a weboldalat szeretné megtekinteni

Az Ön személyes adatait feldolgozhatjuk az Ön beleegyezése alapján is, amit minden egyes ilyen művelet során kérvényezhetünk Öntől. A beleegyezés nem kötelező, az az Önön múlik, megadja-e adatait vagy sem. Ha beleegyezik, később bármikor visszavonhatja.

A következő esetekben csak az Ön beleegyezésével dolgozhatjuk fel személyes adatait:

SZEMÉLYI ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK CÉLJA JOGI ALAP
Az adatkezelő potenciális alkalmazottainak iktatása jövőbeli megszólítás céljából. GDPR 6. c., 1. bek. a) pontja – az érintett beleegyezése
Fényképek, videófelvételek – készítés, tárolás, közzététel az adatkezelő és az ő tevékenységének propagációs céljából. GDPR 6. c., 1. bek. a) pontja – az érintett beleegyezése

Önről csupán általános személyes adatokat dolgozunk fel, főleg:

 • személyazonosítási adatok és elérhetőségek (pl. keresztnév, vezetéknév, cím, aláírás, e-mail cím, telefonszám);
 • fizetési és számlázási adatok;
 • olyan adatok, melyek szükségesek a rendszeres könyvelési ügyvezetéshez és a sikeres számlázáshoz;
 • ha a weboldalunk látogatója, logok, IP cím, egyéb adatok, melyeket az Ön hálózati tevékenységéből szereztünk meg;
 • fénykép, abban az esetben, ha Ön az adatkezelő rendezvényeinek résztvevője;
 • olyan adatok, melyeket a tulajdoni lap tartalmaz;
 • olyan adatok, melyeket az életrajzában és motivációs levelében adott meg;
 • személyazonosítószámát, abban az esetben, ha belép az adatkezelő területeire;
 • becenevét a szociális hálózatokon.

Az Ön személyes adatait legfeljebb addig őrizzük meg, amíg szükségesek ahhoz a célhoz, amire a személyes adatait használjuk. A személyes adatokat specifikus előírások alapján őrizzük meg, amelyek meghatározzák a megőrzés határidejét és/vagy a GDPR alapelvei alapján, tekintettel a személyi adatok megőrzésére és eltávolítására.

Ha Ön beleegyezett adatainak megadásába, azokat a beleegyezés érvényességéig dolgozzuk fel, illetve annak visszavonásáig.

Azok a személyes adatok, melyeket Önről dolgozunk fel, Öntől származnak, illetve Ön adta meg őket, például szerződéskötés kapcsán, vagy együttműködésünk során.

Az Ön alkalmazottainak és képviselőinek személyes adatait Öntől szereztük meg, meghatározott célokra. Ha Ön megadja nekünk ezeket az adatokat, köteles értesíteni az érintetteket, akik adatait megadta, a tényről, hogy adataikat az adatkezelő feldolgozza.

Az Ön személyes adatait csak indokolt esetekben és szükséges kereteken belül adjuk meg a következő átvevő kategóriáknak:

 •  a mi szerződési feleinknek, akikre szükségünk van az általános üzleti működéshez és szerződési kapcsolataink megvalósításához, mint például számítástechnikai beszállítóinknak, ügyvédi irodának, adatbázisok szolgáltatójainak, külső könyvelő irodának, dokumentumok vezetésével foglalkozó cégnek, kamerarendszer üzemeltetőjének, nyilvántartási rendszer szolgáltatójának, szociális hálózatoknak;
 • adminisztratív célokra a Dan – Agrar Slovakia csoporton belül;
 • egyéb feleknek olyan esetekben, mikor az Ön személyes adatai kiadásával kapcsolatos jogaink vagy kötelességeink jogi előírásokban vannak megfogalmazva, vagy ha szükséges jogos érdekeink védelmének érdekében (pl. bíróságnak, rendőrségnek, stb.).

A Dan – Slovakia Agrar csoportjába, ahol a fő vállalat a Dan – Slovakia Agrar, a.s. (rt.) olyan kisebb vállalatok tartoznak, mint:

a) Hegyétei mezőgazdasági szövetkezet;

b) AGROKORN, s.r.o. (kft.);

c) AGROECO, s.r.o. (kft.);

d) AGRICOLA spol. s.r.o (kft.).

Mik a cookie fájlok?

 • A cookie-k olyan kis, szöveges fájlok, melyeket weboldalak látogatásakor küldhetnek a böngészőbe, és melyek az Ön eszközén tárolódhatnak.

 •  Ezek a fájlok előző weboldalak látogatásából származó specifikus információkat azonosítanak.

 •  A cookie fájlok nem férnek hozzá az Ön számítógépéhez vagy egyéb eszközökhöz és nem olvassák a rajtuk tárolt adatokat.

Milyen cookie fájlokat használunk?

Az alábbi cookie-k listája csak a dsa.sk weboldalra vonatkozik.

TÍPUS CÉL LEJÁRAT

Alapvető, szükséges a weboldal általános működéséhez

Az eszköz felbontásának bejegyzése, amelyről a weboldalat böngészik. 12 hónap

A cookie fájlokhoz csak az adatkezelőnek és a weboldal látogatójának van hozzáférése.

Hogyan dolgozunk a cookie fájlokkal?

 • Szolgáltatásaink javítására cookie-kat használunk. További böngészéssel beleegyezik ezek használatába. Használatukat elutasíthatja böngészőjének beállításaiban. Több információ

A cookie fájlok beállítása és ellenőrzése:

 • A cookie fájlok használatát beállíthatja böngészőjének segítségével. Böngészőjének segítségével a cookie-k használatát teljesen letilthatja, vagy engedélyezheti csupán bizonyos cookie-k használatát.

 •  Minden böngésző súgója tartalmaz instrukciókat a cookie beállítások megváltoztatására. Néhány cookie kikapcsolása azonban hatással lehet weboldalaink működésére.

 •  Ha bármi ellenvetése van azon cookie-k tárolásával kapcsolatban, melyeket jogos érdekünk alapján gyűjtünk, joga van az adatkezelőnek ezt e-mailben közölni.

Jelenleg az Ön személyes adatait nem adjuk meg harmadik országokba az EU-n kívül.

Abban az esetben, ha a jövőben az Ön személyes adatait megadnánk harmadik országoknak az EU-n kívül, és ha olyan harmadik országokról lenne szó, melyek nem biztosítják a személyes adatok védelmének megfelelő szintjét, személyes adatainak védelmét további módokon garantáljuk, úgymint

(i) standard szerződés kiegészítés, mely része a harmadik országból származó üzleti partnerrel kötött szerződésnek,

(ii) egyszeri átvitel esetén, vagy abban az esetben, ha a standard szerződés kiegészítésének használata objektív képtelenség az átvevő részéről, az átvitel a GDPR 49. c., 1. bek., b) pontja szerint megy végbe, az az, az átvitel szükséges az érintett és az adatkezelő közti szerződés teljesítéséhez,

(iii) az átvitel szükséges a jogos érdek igazolására, érvényesítésére vagy megvédésére.

Azon országok listáját, melyek biztosítják a személyes adatok megfelelő védelmi szintjét, megtekintheti a Szlovák Adatvédelmi hivatal weboldalán: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/prenos-do-krajin-zarucujucich-primeranu-uroven-ochrany. Minden más harmadik ország olyan országnak minősül, ahol nem biztosítják a megfelelő védelmi szintet.

 • ozzáférési jog – kérvényezheti, hogy hozzáférhessen személyes adataihoz, melyeket Önről feldolgozunk. Ebben az esetben az adatkezelő kiadja feldolgozott személyes adatainak másolatát is.

 •  helyesbítési jog – kérvényezheti tőlünk, hogy javítsuk ki azokat a pontatlan és hiányos személyes adatokat, melyeket Önről dolgozunk fel.

 •  törlési jog – a következő helyzetekben kérvényezheti tőlünk, hogy töröljük az Ön személyes adatait:

(i) a személyes adatok már nem szükségesek arra a célra, amelyre gyűjtve vagy egyéb módon feldolgozva voltak;

(ii) az Ön személyes adatai jogellenesen voltak feldolgozva;

(iii) az Ön adatait muszáj kitörölnünk, hogy eleget tegyünk az EU vagy a tagállam törvényeiben meghatározott jogi kötelességnek, mely az adatkezelőt érinti.

 • feldolgozás korlátozásához való jog – a következő esetekben kérvényezheti az adatkezelőtől, hogy korlátozza személyes adatainak feldolgozását:

(i) Ön megtagadja személyes adatainak pontosságát, mégpedig abban az időszakban, amikor az adatkezelőnek lehetősége van azok pontosságát ellenőrizni;

(ii) az Ön személyes adatainak feldolgozása jogellenes, azonban ahelyett, hogy ezen adatok törlését kérné, az adatok felhasználásának korlátozását kéri;

(iii) az adatkezelőnek nincs szüksége a személyes adatokra feldolgozás céljából, viszont Ön kérvényezi ezeket a jogos érdek meghatározásának, teljesítésének vagy megvédésének érdekében;

(iv) Ön kifejezte ellenvetését személyes adatainak felhasználásával szemben a GDPR 21. c., 1. bek.-e szerint; egészen addig, míg nincs megerősítve, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek az Ön jogos indokaival szemben.

 • adatátruházási jog – abban az esetben, ha az Ön személyes adatait az Ön beleegyezése alapján dolgozzuk fel, illetve azért, mert ez szükséges annak a szerződésnek a teljesítéséhez, amelyben Ön szerződési fél, és melyben egyidejűleg a feldolgozás automatizált eszközök segítségével folyik, Önnek joga van megszerezni a személyes adatokat, melyek Önt érintik, és melyeket megadott az adatkezelőnek strukturált, általános és gépi olvasásra alkalmas formában azzal a feltétellel, hogy e jogával nem sérti más személyek érintett szabadságjogát.
 • beleegyezés visszavonásának joga – abban az esetben, ha személyes adatainak feldolgozása beleegyezésen alapszik, Önnek bármikor joga van beleegyezését személyes adatainak feldolgozásához visszavonni azzal a céllal kapcsolatban, melyhez beleegyezését adta.
 • ellenvetési jog – Ön bármikor ellenvetést nyújthat be az adatkezelőnek személyes adatainak az adatkezelő jogos érdekén alapuló direkt marketingre irányuló feldolgozásával kapcsolatban, és minden esetben, mikor az Ön személyes adatait jogos vagy nyilvános érdek alapján dolgozzuk fel, beleértve a profilalkotást.
 • panaszjog – Önnek joga van panaszt benyújtani a felügyelő szervezetnél, az az a Szlovák Adatvédelmi hivatalnál, cím: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, www.uoou.sk.

Az érintett érvényesítheti jogait szóban, írásban vagy elektronikusan a fent megjelölt elérhetőségeken keresztül. Ha az érintett kérvényezi jogának végrehajtását, az adatkezelő köteles önmagát azonosítani.

Az Ön személyes adatainak kezelője valamely vállalat a Dan – Slovakia Agrar csoportból.

Abban az esetben, ha Ön érvényesíteni szeretné jogait mint érintett, vagy bármi kérdése van személyes adatai védelme kapcsán, forduljon a személyes adatok védelméért felelős személyhez az alábbi egységes elérhetőségeken keresztül:

a) A következő e-mail címen keresztül: mail@dsa.sk

b) Írásban a vállalat címére: Nový Dvor, Veľký Meder 932 01

Abban az esetben, ha az érintett érvényesíti bármelyik fent említett jogát a GDPR alapján és a feladott kérvényből nem lehetséges igazolni a kérvényező személyazonosságát, vagy abban az esetben, ha az adatkezelőnek kétségei vannak a kérvényező személyazonosságával kapcsolatban, az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az érintett személytől bekérje a kiegészítő információkat, melyek szükségesek a kérvényező fél személyazonosságának igazolására.