CSR 

Emberi viszonyok

A cég és alkalmazottak közötti kapcsolat az áttekinthetőségen, nyílt kommunikáción, kölcsönös bizalmon, lojalitáson és egymás tiszteletben tartásán alapszik.  Cégünk büszke arra, hogy ilyen sok szorgalmas, lojális és magasan képzett alkalmazottal dolgozhat együtt, akik nagyban hozzájárulnak a cég sikeréhez.

Esélyegyenlőség

A DSA az alkalmazási és előléptetési eljárások során tiszteletben tartja az esélyegyenlőség elvét. Cégünk mindenki számára biztosítja az esélyegyenlőséget nemre és fajra való tekintet nélkül, azaz mindenki számára egyenlő lehetőséget és esélyt biztosítunk.

Munkavállalói juttatások és az alkalmazottak fejlesztése

A DSA nagyra értékeli és megbecsüli alkalmazottai munkáját és azok cég sikereihez való hozzájárulását. A Dan-Slovakia Agrar a.s. alkalmazottai számára számos különböző pénzügyi és nem pénzügyi juttatásokat biztosít. A munkavállalói juttatási rendszer az alkalmazottak igényeit és követelményeit figyelembe véve van kialakítva. A munkavállalói juttatások mellett kivételes hangsúlyt helyezünk az alkalmazottak szakmai előmenetelének támogatására, ill. azok szaktudásának folyamatos fejlesztésére.
A DSA alkalmazottai számára jól működő vezetőfejlesztési programmal rendelkezik A vezetőfejlesztési folyamat, azon alkalmazottak számára, akik nem beszélnek és írnak angolul, mindig angol órákkal kezdődik. Az angol nyelv kitűnő ismerete alapvető követelménye a képzésen való részvételnek. A cég ezért alkalmazottai számára biztosítja az angol órákat.

Etikai és szakmai magatartási kódex

A DSA nagy hangsúlyt fektet arra, hogy alkalmazottai a cég napi működése során lojálisak legyenek és tiszteletbe tartsák az etikai kódexet, ill. ugyanezt várja el a külső és belső kapcsolatfenntartás során is.

Munkakörnyezet

A DSA számára fontos, hogy alkalmazottai számára kellemes és biztonságos munkakörnyezetet biztosítson. Annak érdekében, hogy a lehető legbiztonságosabb munkafeltételeket biztosítsuk gazdaságainkon, minden jelenleg rendelkezésre álló technológiát felhasználunk. Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy minden munkavédelemre vonatkozó előírást betartjunk, hogy elkerüljük a munkahelyi baleseteket. Innovatív és modern munkaeszközöket használunk.